ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Nekünk nem csak a termékeink minősége a fontos!

Ügyfeleink adatait is bizalmasan kezeljük!

Alapadatok

 • Adatkezelő személye: BB Marine Cosmetics Bt.
 • Teljes neve: BB Marine Cosmetics Szolgáltató és Betéti Társaság
 • Székhelye: 1183 Budapest, Gyergyó utca 8.
 • Telephely: 1188 Budapest, Csörgőfa utca 2
 • Adószáma: 26619385-2-43
 • Honlap címe: www.dalton-cosmetics.hu
 • E-mail címe: bbmarinecosmetics@gmail.com
 • Telefonszáma: +36 70 326 5345
 • Bankszámlaszám:K&H Bank 10401024-50526889-72661005
 1. A Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve az alábbiak szerint kezeli. A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel elismeri az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
  • az 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
  • 2001. évi CVIII. Törvény – Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
  • 2003. évi C. Törvény – Az elektronikus hírközlésről
  • 2011. évi CXII. törvény – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • GDPR
 2. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
 3. A weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az online bejelentkezés elvégzésével Felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.
 4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § (3) bekezdése.
 5. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.
 6. Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat egy webes rendszerben a jogosultság fennállásáig kezeli. Felhasználó kifejezett kérésére az összes adatot Szolgáltató töröl a rendszerből.
 7. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést.
 8. A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet. Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásával a Felhasználó adatai Szolgáltató adatbázisából törlésre kerülnek.
 9. Hozzájárulás visszavonását az alábbi e-mail címen kell Felhasználónak kérnie: sales@dalton-cosmetics.hu

Szolgáltató a személyes adatokat törli, ha az érintett kéri azt, vagy amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, esetleg azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.